Ochrana dát

Ochranu osobných údajov považujeme za obzvlášť dôležitú. Z tohto dôvodu jednáme v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných dát a bezpečnosti pri prenose dát.

Oznámenie o zodpovednosti

Napriek dôkladným kontrolám obsahu, nedokážeme prevziať žiadnu zodpovednosť za obsahy externých zdrojov. Relevantný prevádzkovateľ stránky alebo operátor je výhradne zodpovedný za obsahy prepojených internetových stránok. GW Cosmetics GmbH sa týmto zaväzuje zabezpečovať, aby bola stránka s ponúkaným tovarom vždy aktualizovaná a kompletná. Napriek tomu, výskyt chýb nemôže byť úplne vylúčený. GW Cosmetics GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za témy, vhodnosť obsahu alebo úplnosť informácií poskytovaných na jej internetovom predaji, pokiaľ chyby nie sú úmyselne alebo hrubo nedbalej povahy. Súčasne s tým súvisí možné poškodenie tretích strán, a to hmotnej alebo nehmotnej povahy, zapríčinené využívaním ponúk produktov cez internet.

Google Analytics

Táto stránka používa Google Analytics, webový servis Google Inc. (“Google”) zaoberajúci sa analýzou dát. Google Analytics používa cookies, textové súbory uložené na Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu Vašeho prehliadania webu. Generované informácie o Vašom používaní web stránky prostredníctvom cookie (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené na Google server v USA a tam uložené. Google využije získané informácie na vyhodnotenie používania stránky pre zostavovanie reportov o Vašich aktivitách na webe pre zabezpečenie ďalších služieb spojených s prehliadaním webu a internetu. Google môže preposlať tieto informácie tretím stranám v prípade právnej požiadavky alebo tretie strany môžu spracovať dáta v mene Google. Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek Google dátami. Môžete zabrániť inštalácii cookies zvolením vhodných nastavení v softwari Vašeho prehliadača. V tomto prípade prosím vezmite do úvahy, že nebudete môcť využiť všetky funkcie tohto webu v ich komplexnej škále. Navštívením tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Vašich údajov zhromažďovaných spoločnosťou Google hore popísaným spôsobom pre vyššie uvedený účel.

Cookies

Využívanie cookies na tejto stránke slúži na meranie frekvencie používania a počtu užívateľov navštevujúcich náš web. Ak nechcete, aby Váš počítač nebol rozpoznaný, prosím, konfigurujte si svoj internetový prehliadač tak, aby vymazával cookies z pevného disku Vašeho počítača, čím zablokujete všetky cookies, alebo ho nastavte tak, aby ste dostávali upozornenie predtým, než je cookie uložené. Aj napriek tomu osobné dáta nie sú ukladané.

Poznámka k spracovaniu údajov: Spracovanie vašich údajov zhromaždených na ýchto webových stránkach sa vykonáva v USA spoločnosťami Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube: kliknutím na „Súhlasím so všetkým“ tiež dávate súhlas v súlade s čl. 49 ods. 1 veta 1, písm. a GDPR, že vaše údaje budú spracované v USA. USA hodnotí Európsky súdny dvor ako krajinu s nedostatočnou úrovňou ochrany údajov podľa štandardov EÚ. Existuje najmä riziko, že vaše údaje môžu byť spracované orgánmi USA na kontrolné a monitorovacie účely, možno aj bez možnosti právnej nápravy. Ak kliknete na „Uložiť“, vyššie opísaný prenos sa neuskutoční.

Pripojenie na sociálne siete

Táto web stránka používa pripojenia na sociálne siete. Ak na Vašej internetovej sieti navštívite web stránku s takýmto pripojením, Váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi na zodpovedajúcej sieti. Obsahy pripojenia budú prenesené zodpovedajúcou sieťou priamo do Vašeho prehliadača, ktorý ich tak začlení na web stránku. O presnom rozsahu získavania a spracovávania dát na zodpovedajúcich sociálnych sieťach si prosím prečítajte obchodné podmienky, použitie a ochranu dát, ktoré sú platné pre zodpovedajúcu platformu.